Sportoviště

V podsekci jsou zobrazeny detailní informace o všech sportovních halách. Každá sportovní hala má během turnaje přiděleného svého vedoucího, který zodpovídá za bezproblémový průběh na sportovišti.