Propozice

POŘADATEL

Moravian Cup, z. s.

 

SPOLUPOŘADATEL

FBS Olomouc, z. s.

 

TERMÍN

3.–4. 9. 2022

 

MÍSTA

Sportovní hala Univerzity Palackého U Sportovní haly 38/2, Olomouc

Čajkaréna Gymnázia Čajkovského 68/9, Olomouc

Sportovní hala SŠP Rooseveltova 472/79, Olomouc

Sportovní hala TJ Dukla Šibeník Třída Míru 242/4, Olomouc

Sportovní hala DHK Zora U Stadiónu 1357/6, Olomouc

Sportovní hala Gymnázia Hejčín Tomkova 314/45, Olomouc

 

ORGANIZAČNÍ TÝM

Ředitel turnaje: Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D. 
(lukas.rubin@fbsolomouc.cz)

Zástupce ředitele: Johan Čáp 
(johan.cap@fbsolomouc.cz)

Vedoucí haly UP:  Ondřej Poláček
(ondrej.polacek@fbsolomouc.cz)

Vedoucí haly Čajkaréna: Hynek Haliř
(hynek.halir@fbsolomouc.cz)

Vedoucí haly Rooseveltova: Pavel Zehnula
(pavel.zehnula@fbsolomouc.cz)

Vedoucí haly Šibeník: Jan Šauer
(jan.sauer@fbsolomouc.cz)

Vedoucí haly Zora: Miroslav Kotek
(miroslav.kotek@fbsolo mouc.cz

Vedoucí haly Hejčín: Jaroslav Duda st.
(jaroslav.duda@fbsolomouc.cz)

 

KATEGORIE

B18 (hráči ročníku 2004 a mladší, min. rok narození 2007)

B16 (hráči ročníku 2006 a mladší, min. rok narození 2009)

B14 (hráči ročníku 2008 a mladší, min. rok narození 2011)

B12 (hráči ročníku 2010 a mladší, min. rok narození 2013)

B10 (hráči ročníku 2012 a mladší, min. rok narození 2015)

B8 (hráči ročníku 2014 a mladší, min. rok narození 2017)

Pořadatel neposkytuje věkové výjimky pro start hráčů mimo uvedená věková omezení a zároveň si vyhrazuje právo zrušit kategorii, pokud do ní nebude přihlášen dostatečný počet týmů.

 

REGISTRACE

Registrace je možná prostřednictvím on-line registračního formuláře na oficiálních webových stránkách turnaje (https://www.moraviancup.cz). Počet družstev je omezen!!! Turnaje se mohou zúčastnit pouze týmy, které se zaregistrují a v řádném termínu zaplatí startovné. V případě většího zájmu budou týmy vybrány podle data úhrady startovného. Další družstva budou zařazena na místa náhradníků. Ředitel turnaje může výjimečně přidělit divokou kartu. Nejpozději do 19. 8. 2022 obdrží vedoucí týmu definitivní potvrzení Vaší přihlášky e-mailem.

 

STARTOVNÉ

Startovné za registrovaný tým se liší v závislosti na přihlášené kategorii:

3 400,- Kč (pro kategorie B18, B16 a B14)

2 900,- Kč (pro kategorie B12 a B10)

2 000,- Kč (pro kategorii B8)

Startovné musí být připsáno na účet Moravian Cup nejpozději do 31. 7. 2022. Bankovní poplatky jsou k tíži plátce. Registrace týmu, jehož startovné nebude v daném termínu připsáno na účet, může být vyřazena. V případě zrušení účasti ze strany týmu po 1. 8. 2022 je startovné nevratné.

Adresa majitele účtu: Moravian Cup, Valdenská 369/18, 779 00 Olomouc

Číslo účtu: 2102109380/2010

Částka: 3400,- Kč/tým (B18, B16 a B14)

               2900,- Kč/tým (B12 a B10)

               2000,- Kč/tým (B8)

Variabilní symbol: 1899xxxx (xxxx je ID týmu - přidělení po registraci)

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol: 301098

Zpráva: Název přihlašujícího týmu

Účel platby: Moravian Cup

 

INDIVIDUÁLNÍ POPLATEK

Individuální poplatek je povinný a musí jej mít uhrazený každý člen týmu (včetně trenéra, vedoucího družstva atp.). Individuální poplatek za jednoho člena týmu je 260,- Kč a musí být připsán na účet Moravian Cup nejpozději do 23. 8. 2022. Za každý zaplacený individuální poplatek je při akreditaci přidělen turnajový identifikační náramek. Zdarma je jeden turnajový identifikační náramek na tým. Turnajový identifikační náramek slouží jako kontrola a opravňuje členy týmu: účastnit se aktivně turnaje, vstupovat na všechna turnajová utkání, přepravovat se po dobu turnaje neomezeně po Olomouci s využitím MHD a využívat všech turnajových slev i doprovodných akcí.

Adresa majitele účtu: Moravian Cup, Valdenská 369/18, 779 00 Olomouc

Číslo účtu: 2102109380/2010

Částka: 260,- Kč/člen týmu (jeden člen týmu má turnajový náramek zdarma)

Variabilní symbol: 1899xxxx (xxxx je ID týmu - přidělení po registraci)

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol: 301098

Zpráva: Název přihlašujícího týmu

Účel platby: Moravian Cup

 

PŘEDPIS

Hraje se dle oficiálních pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF v souladu se specifickým vymezením v těchto propozicích. Při prezentaci týmu vyplní vedoucí výpravy soupisku hráčů včetně roku narození. U každého utkání se protokolují zjednodušené zápisy o utkání. Tým je v případě předzápasového přezkoumání povinen předložit průkazy totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. Při případném neoprávněném startu hráče neuvedeného na soupisce bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5. Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace v neprospěch opozdivšího se týmu. Time out není v základních skupinách povolen. ČK 1 vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání, ČK 2 znamená automaticky stop na následující utkání a udělení ČK 3 vede k vyloučení provinivšího se hráče do konce turnaje. Předzápasová příprava na hrací ploše max. 5 minut (možnost rozcvičit se v přilehlých sportovištích). Utkání budou řídit licencovaní rozhodčí Českého florbalu. Další specifická vymezení se vztahují k turnajovým kategoriím:

B18, B16 a B14 – rozměry hřiště 40 metrů x 20 metrů (minimálně 36 metrů x 18 metrů), hrací doba 2 x 15 minut (hrubý čas, poslední 3 minuty utkání ve vyřazovacích utkáních čistý čas), přestávka 2 minuty.

B12 a B10 – rozměry hřiště 34 metrů x 16 metrů (minimálně 32 metrů x 15 metrů), hrací doba 2 x 10 minut (hrubý čas, poslední 3 minuty utkání ve vyřazovacích utkáních čistý čas), přestávka 2 minuty. Vyloučení na 2 minuty se zkracuje na 1 minutu a vyloučení na 5 minut se zkracuje na 3 minuty. U kategorie B12 se branky od horní tyče snižují o 15 centimetrů a u B10 o 30 centimetrů pomocí schváleného systému na snižování florbalových branek.

B8 – systém 3 + 1, rozměry hřiště 22 metrů x 12 metrů (minimálně 18 metrů x 10 metrů) pouze s vyznačenými body pro vhazování a malými brankovišti, hrací doba 2 x 10 minut (hrubý čas, poslední 3 minuty utkání ve vyřazovacích utkáních čistý čas), přestávka 2 minuty. Vyloučení na 2 minuty i na 5 minut se nahrazuje trestným střílením. U kategorie B8 hraje na zmenšené branky 120 x 90 centimetrů. Utkání bude řídit jen 1 rozhodčí.

O pořadí ve skupině rozhoduje:

1/ Celkový počet bodů (3 výhra – 1 remíza – 0 prohra)

2/ Vzájemný zápas

3/ Rozdíl skóre

4/ Větší počet vstřelených branek

5/ Los

Ve vyřazovacích zápasech následuje v případě nerozhodného výsledku:

1/ Trestná střílení – série 3 nájezdů

2/ Trestná střílení – série 1 nájezdu dokud se nerozhodne, tzv. náhlá smrt

 

SYSTÉM

Podle počtu přihlášených týmů. Předpokladem je, že turnaj v kategorii sehraje 16 týmů, které jsou rozděleny do 4 základních skupin (základní skupina po 4 týmech). Do vyřazovacích bojů postupují po základní skupině všechny týmy. Soupeři jsou přiděleni na základě následujícího klíče (A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1, C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). Zápas o 3. místo se hraje před finálovým zápasem nebo ve stejný čas jako finále avšak na jiné sportovní hale. Jiné zápasy o umístění se dále nehrají. Tým na turnaji odehraje minimálně 4 utkání a maximálně 7 utkání. Týmy vypadnuvší v 1. kole vyřazovací části se mohou navíc domluvit na sehrání přátelského utkání se zajištěnou pořadatelskou službou a rozhodčími v předem stanovené časy a na předem stanovených sportovních halách.

 

CENY

Vyhlášení výsledků proběhne po skončení turnaje na místě konání. První tři týmy v kategorii obdrží poháry, diplomy a medaile (max. 18 na tým). Firma TEMPISH (hlavní partner turnaje) navíc ocení nejlepší týmy a hráče vouchery na zboží v celkové hodnotě 40 000,- Kč (kromě kategorie B8, kde budou distribuovány věcné ceny) dle následujícího klíče: 

1. místo B18                                 10 000,- Kč

1. místo B16                                   8 000,- Kč

1. místo B14                                   7 000,- Kč

1. místo B12                                   5 000,- Kč

1. místo B10                                   5 000,- Kč

Nejlepší hráč v poli                         500,- Kč

Nejlepší brankář                              500,- Kč

 

ŠATNY

Vzhledem k většímu počtu týmů budou šatny na všech sportovištích používány pouze jako průchozí. Po převlečení před utkáním je nutné, aby tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště. Po utkání může být přidělena jiná šatna.

 

POJIŠTĚNÍ

Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel není zodpovědný za jakékoliv zranění, onemocnění či ztrátu osobních věcí v průběhu turnaje.

 

NÁMITKY

Protest lze podat pouze písemnou formou do 15 minut od skončení utkání, k němuž se protest vztahuje, a to pouze řediteli turnaje, zástupci ředitele turnaje nebo vedoucímu příslušné haly s vkladem 1 000,- Kč. V případě zamítnutí námitky poplatek propadá. Rozhodnutí je konečné.

 

UBYTOVÁNÍ

V případě zájmu je možné pro účastníky zajistit ubytování hotelového typu (bez nutnosti mít spací pytel a karimatku). Ubytování bude zajištěno v centru města na studentských kolejích Univerzity Palackého v Olomouci ve dvoulůžkových či třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Cena ubytování za jednu osobu je 300,- Kč za noc. Podle zájmu je možnost ubytování zajistit od pátku (check in od 16:00) či soboty (check in v průběhu dne) do neděle (check out do 10:00). Úhrada ubytování se provádí buď včasnou platbou na účet Moravian Cup na základě předem vyžádané faktury, nebo v hotovosti na místě u kompetentní osoby v den příjezdu. Vzhledem k předpokládanému většímu počtu zájemců a nám vymezené celkové kapacitě prosíme o včasné nahlášení počtu účastníků v on-line registračním formuláři! Ubytování je nutné zarezervovat nejpozději do 31. 7. 2022, po tomto termínu už nejsme schopni ubytování zajistit. Při vyřizování žádostí o ubytování budeme postupovat podle pořadí došlých objednávek.

 

STRAVOVÁNÍ

Občerstvení na turnaji je zajištěno formou bufetu na každé sportovní hale. Pro týmy ubytované na kolejích Univerzity Palackého v Olomouci, případně i další zájemce, je navíc možnost zajištění snídaní a večeří po dobu konání turnaje. Začíná se páteční večeří a končí nedělní snídaní. Cena za kompletní stravovací režim v rámci prodlouženého víkendu je za jednu osobu v kategorii B18, B16 či B14 440,- Kč a v kategorii B12, B10 či B8 390,- Kč. Kromě polopenze je možné pro celý tým zarezervovat pouze vybrané snídaně a večeře. Úhrada stravování se provádí buď včasnou platbou na účet Moravian Cup na základě předem vyžádané faktury, nebo v hotovosti na místě u kompetentní osoby v den příjezdu. Podrobné informace o cenách a domluveném jídelníčku jsou zveřejněni na oficiálních webových stránkách turnaje. Vzhledem k nutnosti provozního zajištění stravy pro tak velkou akci prosíme o včasné nahlášení počtu účastníků v on-line registračním formuláři! Stravování je nutné zarezervovat nejpozději do 31. 7. 2022, po tomto termínu už nejsme schopni stravování zajistit.

 

PARTNEŘI

DALŠÍ INFORMACE

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněných propozicích. V tomto případě budou o změnách bez prodlení informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká. Vedoucí družstva je ve vlastním zájmu povinen do týmové registrace uvést funkční spojení na zodpovědnou osobu v době konání turnaje.

 

V Olomouci 11. 8. 2022

Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D. v. r.

Propozice 2022.pdf (268639)