Fat Pipe Moravian Cup 2015

POŘADATEL

FBS Olomouc, o. s.

 

TERMÍN

12.–13. 9. 2015 (sobota dorostenci - neděle junioři)

 

MÍSTO

Čajkaréna Gymnázia Čajkovského 68/9, Olomouc

 

ORGANIZAČNÍ TÝM

Ředitel turnaje: Mgr. Lukáš Rubín
(lukas.rubin@fbsolomouc.cz)

Hlavní pořadatel: Bc. Stanislav Štěpáník
(stanislav.stepanik@fbsolomouc.cz)

 

KATEGORIE

Junioři (hráči ročníku 1997 a mladší, min. rok narození 2000)

Dorostenci (hráči ročníku 1999 a mladší, min. rok narození 2002)

Žádné výjimky pro start hráčů mimo uvedená věková omezení.

 

REGISTRACE

Registrace je možná prostřednictvím on-line registračního formuláře na oficiálních webových stránkách turnaje (https://moraviancup.webnode.cz). Počet družstev je omezen!!! Turnaje se mohou zúčastnit pouze týmy, které se zaregistrují a v řádném termínu zaplatí startovné. V případě většího zájmu budou týmy vybrány podle data úhrady startovného. Další družstva budou zařazena na místa náhradníků. Ředitel turnaje může výjimečně přidělit divokou kartu. Nejpozději do 4. 9. 2015 obdrží vedoucí týmu definitivní potvrzení Vaší přihlášky e-mailem.

 

STARTOVNÉ

Startovné za registrovaný tým je 1 500,- Kč a musí být připsáno na účet FBS Olomouc nejpozději do 16. 8. 2015. Bankovní poplatky jsou k tíži plátce.  Registrace týmu, jehož startovné nebude v daném termínu připsáno na účet, může být vyřazena. V případě zrušení účasti ze strany týmu po 31. 8. 2015 je startovné nevratné. 

Adresa majitele účtu: FBS Olomouc, Sukova 874/4, 779 00 Olomouc

Číslo účtu: 176663289/0300

Částka: 1500,- Kč/tým

Variabilní symbol: 1899xxxx (xxxx je ID týmu - přidělení po registraci)

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol: 301098

Zpráva: Název přihlašujícího týmu

Účel platby: Moravian Cup

 

PŘEDPIS

Hraje se dle oficiálních pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF v souladu se specifickým vymezením v těchto propozicích. Při prezentaci týmu vyplní vedoucí výpravy soupisku hráčů včetně roku narození. U každého utkání se protokolují zjednodušené zápisy o utkání. Tým je v případě předzápasového přezkoumání povinen předložit průkazy totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. Při případném neoprávněném startu hráče neuvedeného na soupisce bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5. Utkání budou řídit licencovaní rozhodčí ČFbU. Hrací doba je 2 x 12 minut (hrubý čas, poslední 3 minuty ve vyřazovacích utkáních čistý čas), přestávka 1 minuta. Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace v neprospěch opozdivšího se týmu. Time out není povolen. ČK 1 vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání, ČK 2 znamená automaticky stop na následující utkání a udělení ČK 3 vede k vyloučení provinivšího se hráče do konce turnaje. Předzápasová příprava na hrací ploše max. 5 minut (možnost rozcvičit se v přilehlých sportovištích).

O pořadí ve skupině rozhoduje:

1/ Celkový počet bodů (3 výhra - 1 remíza - 0 prohra)

2/ Vzájemný zápas

3/ Rozdíl skóre

4/ Větší počet vstřelených branek

5/ Los

Ve vyřazovacích zápasech následuje v případě nerozhodného výsledku:

1/ Trestná střílení - série 3 nájezdů

2/ Trestná střílení - série 1 nájezdu dokud se nerozhodne, tzv. náhlá smrt

 

SYSTÉM

Turnaj sehraje 8 týmů, které jsou rozděleny do 2 základních skupin (základní skupina po 4 týmech). Do vyřazovacích bojů postupují po základní skupině všechny týmy. Soupeři jsou přiděleni na základě následujícího klíče (A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1). Zápas o 3. místo se hraje před finálovým zápasem. Zápasy o 7. místo, respektive o 5. místo se dále nehrají. Tým na turnaji odehraje minimálně 4 utkání.

 

CENY

Vyhlášení výsledků proběhne po skončení turnaje na místě konání. První tři týmy obdrží poháry, diplomy a medaile (max. 17 na tým). Firma Fat Pipe (hlavní partner turnaje) navíc ocení nejlepší týmy a hráče vouchery na zboží v celkové hodnotě 10 000,- Kč v obou kategoriích: 

 1. místo                                           5 000,- Kč

2. místo                                           3 000,- Kč

3. místo                                           1 000,- Kč

Nejlepší hráč v poli                        500,- Kč

Nejlepší brankář                              500,- Kč

 

POJIŠTĚNÍ

Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel není zodpovědný za jakékoliv zranění, onemocnění či ztrátu v průběhu turnaje.

 

NÁMITKY

Protest lze podat pouze písemnou formou do 15 minut od skončení utkání řediteli turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě
zamítnutí námitky poplatek propadá. Rozhodnutí je konečné.

 

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Občerstvení na turnaji je zajištěno formou bufetu. V případě požadavku je možné zajistit oběd v blízkém restauračním zařízení. Dále je možné zajistit ubytování pro týmy z daleka.

 

PARTNEŘI

 

DALŠÍ INFORMACE

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněných propozicích. V tomto případě budou o změnách bez prodlení informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká. Vedoucí družstva je ve vlastním zájmu povinen do týmové registrace uvést funkční spojení na zodpovědnou osobu v době konání turnaje.

 

V Olomouci 14. 8. 2015                                                                                   

Mgr. Lukáš Rubín v. r.